Cenník služieb

Cenník služieb

 

 

názov položky cena bez DPH cena s DPH
 kontrola vstrekovača  20,-€  24,-€

 kontrola čerpadla-rozobratie

 20,-€  24,-€
 zloženie čerpadla  43,-€  51,60€
 kontrola čerpadla na testovacej stolici  56,-€  67,20€