Services price list

Services price list

 

Cenník servisných prác na vozidle

Cenník servisných prác pre čerpadlá

2

Platnosť od 20.02.2012

  KONTROLA Pozn. Ceny bez DPH Ceny s DPH
Kontrola čerpadla VP33/44:      
- bez zloženia   20€ 24€
-  so zložením   63€ 75,60 €
       
Demontáž / montáž čerpadla v sťažených podmienkach 2)  
Demontáž a montáž čerpadla VP 30/44 z vozidla    €  €
Demontáž a montáž čerpadla z nákladného vozidla    €  €
Demontáž a montáž, nastavenie predpätia PD vstrekovača na  motore 1 ks    €  €
Demontáž a montáž vstrekovacích dýz na aute 4ks Cr    €  €
Demontáž a montáž vstrekovačov sťažené podmienky 1ks    €  €
Fyzická diagnostika 3-valec osobné auto 1)  €  €
Fyzická diagnostika 4-valec osobné auto 1)  €  €
Fyzická diagnostika 5-valec osobné auto 1)  €  €
Fyzická diagnostika 6-valec osobné auto 1)  €  €
Fyzická diagnostika 4-valec nákladné auto 1)  €  €
Fyzická diagnostika 6-valec nákladné auto 1)  €  €
Kontrola a výmena žeraviacich sviečok 4 ks    €  €
Kontrola nafty na prítomnosť nečistôt podľa normy ISO 4406    €  €
Kontrola nafty na prítomnosť vody podľa normy ISO 12 937    €  €
Likvidácia olejového filtra    €  €
Likvidácia starého oleja 1 l    €  €
Nakódovanie CR vstrekovačov do riadiacej jednotky motora    €  €
Nastavenie predvstreku po oprave čerpadla pri jeho montáži do auta    €  €
Nastavenie predvstreku v rámci diagnostiky    €  €
Použitie mobilného testera Bosch KTS    €  €
Použitie mobilného testera Diamant    €  €
Použitie mobilného testera DS150E    €  €
Použitie mobilného testera Laser 2000    €  €
     €  €
       €
     €  €
     €  €
Vyčistenie palivovej sústavy vrátane palivovej nádrže    €  €
Vyfrézovanie sedla PD vstrekovača 1 ks v hlave motora    €  €
Výmena motorového oleja a olejového filtra    €  €
Výmena palivového filtra    €  €
Kontrola vstrekovačov:      
- VDO/Bosch malé, Delphi, Denso   15€  18€
- Bosch veľké, Bosch piezo    20€ 24 €
- 4-pinové    25€  30€
Výmena rozvodov v sťažených podmienkach 2)  €  €
Výmena vzduchového filtra    €  €
       

CENA OPRAVY

  Ceny bez DPH

Ceny s DPH

Základný test funkčnosti CR vstrekovača prístrojom IFT -70 l  

 €

 €
Kontrola CR vstrekovačov na skúšobnej stolici 1ks    €  €
Kontrola dvojpružinového vstrekovača 1ks    €  €
Oprava Delphi vstrekovača c3i   180 €  216€
Oprava Delphi vstrekovača c2i    139€ 166,8 €
Oprava VDO vstrekovača    129€ 154,8 €
Oprava CR vstrekovača Bosch II.st. 1ks - na skúšobnej stolici    149€ 178,8 €
Oprava CR 2i vstrekovača Delphi 1ks    139 € 166,8 €
Oprava Bosch III.st.   170-190 € 204-228 €
Oprava veľké vstrekovače   190-220 € 228-264 €
Oprava čerpadla:      
CP1    190-290€ 228-348€
CP3   290-390 € 348-468 €
CP4    490-590€ 588-708
VP33/44    400-790€ 480-948 €
common rail - kontrola v testovacej stolici   96€ 115,2 €
Oprava CR vstrekovačov kódovaných IMA kódom    €  €
Vypracovanie a vyjadrenia na požiadanie zákazníka    €  €
 
 

Vysvetlenie k poznámkam

  1. Fyzická diagnostika zahŕňa: demontáž a kontrolu klasických mechanických vstrekovačov (Pozor!! Dvojpružinové vstrekovače a CR vstrekovače nie sú súčasťou kontroly - kontrolujú a účtujú sa zvlášť !!), žeraviacich sviečok, vzduchového a palivového filtra, kompresných tlakov vo valci, predvstrek čerpadla voči motoru, prienik oleja do sania TD, vizuálna kontrola stavu motora - prieniky prevádzkových kvapalín, podfukovanie, vstrekovačov, prasklín, mechanických deformácií a pod., stav motorového oleja, funkčnosť štartéra a batérie, stanovenie obsahu mechanických nečistôt v palive, stav poistiek a funkčnosť osvetlenia.

  2. práce spojené s potrebou demontáže a montáže častí motora (držiaky silentblokov, rozvodov, krytov vačkových hriadeľov, servoriadenia a pod.)
  3. okrem čerpadiel VP29/30/44, kde vrátenie čerpadla v poskladanom stave stojí 63 € bez DPH