Právna informácia

Právna informácia

Prevádzkovateľom webových stránok http://www.agat.sk
je obchodná spoločnosť, AGÁT DIESEL s.r.o so sídlom :

Záhradná 45
900 26 Slovenský Grob

IČO: 44 382 758
DIČ: 2022679659
IČ DPH: SK2022679659

Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava 1, oddiel Sro , vložka číslo 54369/B

Obsah webových stránok obchodnej spoločnosti AGÁT DIESEL s.r.o. podlieha ochrane autorských práv. Kopírovanie informácií či dát, najmä použitie textov, častí textov alebo grafických materiálov podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu obchodnej spoločnosti AGÁT DIESEL s.r.o. .

Obchodná spoločnosť AGÁT DIESEL s.r.o. vynaloží všetko primerané úsilie k tomu, aby na vyššie uvedených webových stránkach uvádzala iba správne a úplne informácie a dáta. Obchodná spoločnosť AGÁT DIESEL s.r.o. však neprijíma žiadnu zodpovednosť ani nezaručuje, že informácie poskytnuté na týchto webových stránkach sú aktuálne, presné alebo úplné. To isté platí aj pre všetky odkazy na dalších webových stránkach, na ktoré tieto stránky užívateľa odkazujú.
Obchodná spoločnosť AGÁT DIESEL s.r.o. nenesie zodpovednosť za obsah webových stránok, na ktoré sa používateľ môže dostať prostredníctvom externých odkazov umiestnených na vyššie uvedených webových stránkach. Obchodná spoločnosť AGÁT DIESEL s.r.o. si vyhradzuje právo upravovať a doplnovať poskytované informácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Obchodná spoločnosť AGÁT DIESEL s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania vyššie uvedené webové stránky. Návštevník webových stránok obchodnej spoločnosti AGÁT DIESEL s.r.o. potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ich použitia, porozumel im a súhlasí s nimi, vrátane všetkých platných a účinných právnych noriem, ktoré sa môžu vzťahovať na tieto - vyššie uvedené webové stránky.

Privacy preferences
__cookiemgr_infotext__

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
__cookietype_func__
__cookietype_analytic__
We may use cookies and third party tools to enhance products' and/or services' offer of ourselves or those of our partners, its relevancy to you, based on products or pages you have visited on this site or on other websites.