DELPHI opäť raz zvyšuje svoj technologický náskok

Pridané: 27.2.2020 10:25:26 Počet zobrazení: 17670

27 Február 2020

Skalní priaznivci vznetových motorov určite zaregistrovali informáciu z konca roka 2008 kedy firma DELPHI oznámila svetu nový kvalitatívny skok v oblasti vstrekovacích systémov dieselových motorov v podobe piezoelektrického vstrekovača 2. generácie DFI3... Počas niekoľkoročného vývoja novej technológie piezoelektrického vstrekovania paliva vznetových motorov postaveného na platforme Common rail s tlakom až 2000 barov, spolupracovali inžinieri spoločnosti DELPHI s tímom odborníkov firmy DAIMLER.

DELPHI opäť raz zvyšuje svoj technologický náskok

Vývoj prebiehal v troch technických centrách spoločnosti DELPHI vo Francúzku, Veľkej Británie a Luxembursku. Výsledkom kooperácie je nielen predstavenie samotnej pokrokovej technológie vstrekovania paliva, ale priamo jej aplikovanie do reálnej prevádzky v nových vozidlách značky Mercedes Benz triedy C s limitovanou sériou 5 000 kusov a v súčasnosti aj triedy E (220 CDI, 250 CDI) .Nasadeniu systému do reálnej prevádzky predchádzalo 100 000 testovacích hodín na skúšobných zariadeniach a 10 miliónov najazdených kilometrov od podmienok polárnej zimy až po extrémy púšte. Všetky tri modely automobilov Mercedes Benz triedy C s motorom OM651 a výkonmi 100 kW, 125 kW a 150 kW budú vybavené novou generáciou vstrekovania Common rail s piezoelektrickými vstrekovačmi DFI3 od firmy DELPHI.

Piezoelektrický vstrekovač DELPHI novej generácie

Zlom novej technológie piezoelektrického vstrekovanie v porovnaní s doteraz využívanými systémami 1.generácie od firiem BOSCH a CONTINENTAL (predtým Siemens VDO), spočíva v nahradení doterajšieho nepriameho ovládania zdvihu ihly vstrekovacej dýzy pomocou hydraulického servoventilu priamočinným piezoelektrickým piestom. Faktom však zostáva, že aj firma CONTINENTAL už medzičasom ohlásila prípravy na uvedenie nového piezoelektrického vstrekovača rovnako s priamočinným ovladaním do sériovej výroby. Malo by sa tak stať ešte v tomto roku. Principiálny rozdiel medzi doterajšími systémami a novou technológiou možno vidieť na obrázku dole.

porovnanie elektromagnetický vstrekovač verzus piezoelektrický vstrekovač

Vstrekovače rady common rail firmy DELPHIPôvodne využívaný systém vstrekovačov Common rail vstrekovač prvej generácie DELPHI DFI1s nepriamym ovládaním zdvihu ihly servoventilom je založený na prepúšťaní časti riadiaceho objemu paliva v priestore servoventilu do nízkotlakového okruhu nazývaného tiež jednoducho prepad. O otváranie ventilu (2) sa stará elektromagnet (1), resp. piezoelektrický blok u piezoelektrických vstrekovačov prvej generácie. Poklesom tlaku paliva v priestore nad horným koncom ihly (5) v  tlakovej komore distančnej vložky (3) ako dôsledok riadeného prepustenia časti jeho malého objemu servoventilom (2) do prepadu (modrý kanálik na obrázku), vznikne tlakový rozdiel (gradient), ktorý vyvolá zdvihnutie ihly (5) vstrekovacej dýzy (4) a vstreknutie paliva do spaľovacieho priestoru motora. Množstvo vstreknutého paliva pritom závisi od dĺžky času otvorenia ventilu (2), a teda aj ihly (5), ako aj od veľkosti vstrekovacieho tlaku. Okamih otvorenia a dĺžku jeho trvania stanovuje riadiaca jednotka motora ECU (Electronic Control Unit), prípadne vysokotlakového čerpadla EDC (Electronic Diesel Control) na základe požiadaviek vodiča a vyhodnotenia signálov jednotlivých snímačov.


 

Piezoelektrický vstrekovač DELPHINový model piezoelektrického vstrekovača DFI3 2.generácie od renomovanej spoločnosti DELPHI prichádza s priamym spôsobom ovládania zdvihu ihly otvorovej dýzy vstrekovača. Nahrádza tak pôvodnú verziu elektromagnetického vstrekovača systému Common rail klasickej koncepcie s odpúšťaním paliva prostredníctvom servoventilu do prepadu (späť do nádrže). Vstrekovač DFI3 je vybavený patentovanou koncepciou piezoelektrického piesta, ktorý priamo nahradil doteraz využívaný servoventil a ovláda zdvih ihly bez pomocného hydraulického okruhu. Tlaková komora pod piestom má charakter hydraulického multiplikátora (zosilovača tlaku). V konštrukcii nového vstrekovača sa znížil počet pohybujúcich sa mechanických dielov na minimum, čím odpadli problémy s ich momentom zotrvačnosti, a s tým súvisiacim predĺžením reakčnej doby. Nový piezoelektrický Piezoelektrický vstrekovač DELPHI DFI3vstrekovač je trikrát rýchlejší než elektromagnetický ventil (solenoid), tichší, precíznejší a presnejší v reprodukovateľnosti zdvihu ihly. Pri použití vstrekovača DFI3 sa nevyužíva žiadny pomocný okruh vedenia paliva späť do nádrže. Logicky tak odpadá potreba inak nevyhnutného chladiča paliva. Vyššia celková účinnosť vysokotlakového čerpadla umožňuje pre rovnaký motor použiť čerpadlo o 1 kW menším príkonom. Nový vstrekovač dokáže rozdeliť množstvo vstreknutého paliva počas jedného vstrekovacieho cyklu na minimálne 7 menších dávok! Automobily vybavené týmito vstrekovačmi tak s rezervou spĺňajú európsku emisnú normu EURO5. Vďaka precíznej možnosti regulácie vstreku a kontrole spaľovania znižujú, podľa údajov výrobcu, nové vstrekovače emisie NOx asi o 30% pri súčasnom náraste krútiaceho momentu motora takmer o 10%.

porovnanie vstrekovaného množstva paliva za rovnaký čas 

Vďaka dokonalejšej atomizácii (rozprášenie) paliva v porovnaní s elektromagnetickými vstrekovačmi sa motor stáva opäť menej hlučnejším a kultivovanejším. Umožňuje to extrémne vysoká rýchlosť reakcie piezoelektrického bloku, ktorá poskytuje ihle vstrekovacej dýzy rýchlosť až 3 m/s. Obrázok hore zobrazuje porovnanie výstrekových lúčov piezoelektricky aktivovanej ihly vstrekovača a konvenčne ovládanej ihly pomocou elektromagnetického ventilu. Vďaka extrémne krátkemu času na otvorenie a zatvorenie ihly vstrekovača DFI3 (menej ako 100 mikrosekúnd alebo 0,0001 sekundy !!) je za rovnaký čas vstreknuté do spaľovacieho priestoru motora viac paliva ako pri tradičnom spôsobe nepriameho ovládania. Extrémna rýchlosť reakcie vstrekovača umožňuje veľmi presné dávkovanie paliva rozdeleného podľa potreby na 2 až 7 menších dávok v rámci jedného vstrekovacieho cyklu a precíznu kontrolu nárastu spaľovacieho tlaku.

 

Common rail DELPHIDruhý najväčší producent automobilových komponentov na svete spoločnosť DELPHI bude dodávať novú generáciu piezokeramických vstrekovačov kompletne spolu s ďalšími dielmi sústavy Common rail: kompletným vysokotlakovým zásobníkom (rail), elektronickou riadiacou jednotkou (ECU) s 32 bitovým procesorom, palivovým filtrom a modulárnym vysokotlakovým čerpadlom s integrovaným dávkovacím a regulačným ventilom, snímačom teploty paliva a dopravným čerpadlom.

Návrat hore

Prihlásenie