Kontrola a oprava naftových čerpadiel a vstrekovačov

Bosch EPS 815Súčasné vysokotlakové moderné palivové systémy vznetových motorov si vyžadujú aplikáciu pokrokových diagnostických, testovacích a iných špecializovaných servisných zariadení schopných preveriť ich technický stav. Extrémne pracovné tlaky a narastajúci podiel čoraz sofistikovanejšej elektronickej výbavy palivového okruhu kladú nadštandardné požiadavky aj na zariadenia pre diagnostiku, servis a údržbu systému. Vzhľadom k tomu je potrebné využívať mimoriadne nákladné diagnostické a testovacie zariadenia, ktoré si vyžadujú okrem iného kvalifikovanú obsluhu a rozsiahle špecifické znalosti z oblasti autoopravárenstva.

AGÁT DIESEL v snahe udržať krok s modernými technológiami neustále investuje do špičkového diagnostického, testovacieho a ďalšieho potrebného vybavenia umožňujúceho kontrolu, údržbu, opravu i nastavenie čoraz zložitejších prvkov palivových systémov dieselových motorov.

Hartridge AVM2-PGNaši skúsení mechanici majú k dispozícii moderné univerzálne skúšobné stolice, stolové a mobilné diagnostické testery, skúšobné stanice, ultrazvukovú čistiacu jednotku a ďalšie špecializované vybavenie od renomovaných firiem BOSCH, HARTRIDGE a DELPHI.
 

 

BOSCH EPS 815Aj vďaka tomu sme schopní preveriť technický stav všetkých najrozšírenejších palivových systémov od klasických systémov s radovým či rotačným čerpadlom, systému čerpadlo-dýza typu UIS/PDE, čerpadlo-vedenie-dýza typu UPS/PLD až po najmodernejšie riešenia common rail vrátane ich jednotlivých komponentov.

Univerzálne skúšobné stanice a testery