Zmysel používania palivových aditív alebo 1 a 1 môžu byť tri...

Pridané: 27.2.2020 10:25:26 Počet zobrazení: 19042

27 Február 2020

Prípravkov na optimalizáciu vlastností jednotlivých prevádzkových náplní automobilu je na trhu veľa. K dispozícii sú aditivačné prípravky vo forme náplní či dokonca práškov na úpravu motorového a prevodového oleja, chladiacej kvapaliny i paliva. No faktom je, že individuálna úprava vlastností paliva, narozdiel od ostatných prevádzkových náplní, má ako jediná aj reálne opodstatnenie...

Zmysel používania palivových aditív alebo 1 a 1 môžu byť tri...

Je bežnou praxou, že výrobcovia vozidiel azda všetkých značiek, zakazujú používanie aditív akéhokoľvek druhu a určenia, o čom zákazníka informujú rôznymi etiketami v blízkosti nalievacích otvorov prevádzkových kvapalín alebo vo svojich manuáloch. Zvláštny dôraz sa pritom kladie na obdobie poskytovania záruky na vozidlo. V tomto smere výrobcom automobilov ich postup nemožno zazlievať. Je pochopiteľné, že výrobca vozidla nemôže niesť žiadnu zodpovednosť za kvalitu aditív iného producenta, s ktorým nijako nespolupracuje, a teda nemá žiadne poznatky o prípadných dôsledkoch použitia prípravku na prevádzku vozidla. Zamietavému stanovisku výrobcov automobilov v tejto súvislosti nahráva aj fakt, že v súčasnosti neexistuje žiadna norma, ktorá by jasne vymedzovala základné kvalitatívne požiadavky na palivové aditíva. Rovnako sa výrobca vozidla nemôže spoľahnúť na kompetentné rozhodnutia užívateľov vozidiel pri výbere a aplikácií prípravkov rôzneho pôvodu. A tak výrobcom v snahe ochrániť svoje investície, nezostáva nič iné len brániť sa už spomínaným všeobecným zákazom. Na druhej strane sú tu firmy, ktoré svoju existenciu postavili okrem iného, aj na výrobe a predaji aditív do prevádzkových náplní automobilov. Paradoxne pri vývoji týchto doplnkových produktov často spolupracujú práve s tými výrobcami vozidiel, motorov a palivových systémov, ktorí vo všeobecnosti zakazujú alebo nedoporučujú dodatočné aditivovanie prevádzkových náplní ich produktov. Vo veľa prípadoch je producentom aditív firma, ktorá vyrába a dodáva na trh automobilové palivá určené pre vozidlá bez rozdielu značky a oleje použiteľné rovnako pre rôzne vozidlá. Ideálnym príkladom sú firmy Texaco, Chevron, ExxonMobile – výrobcovia palív, mazív i aditív, ktorí svoje aditíva vo veľkom predávajú aj iným renomovaným značkám a rafinérskym spoločnostiam po celom svete, a ktorých aditíva sa bežne predávajú pod hlavičkou rôznych výrobcov.
 

Prísady do nafty od firmy STANADYNEIndividuálne pridávanie aditív do palív má stále zmysel minimálne na úrovni prevencie a ochrany palivovej sústavy motora pred pôsobením znehodnotenej nafty, zatiaľ čo dodatočné aditivovanie mazív svoj zmysel pri moderných automobiloch už stratilo...

Opodstatnenie dodatočného pridávania aditív do nafty užívateľom automobilu v porovnaní s individuálnym aditivovaním mazív, vyplýva z výrazne špecifickej funkcie paliva ako prevádzkovej kvapaliny. Na rozdiel od ostatných prevádzkových náplní je palivo jediná prevádzková kvalina predurčená na nepretržitú spotrebu počas chodu motora. S tým potom logicky súvisí potreba periodického dopĺňania palivovej nádrže ďalším a ďalším palivom „nejakej“ kvality. Pritom interval medzi dvoma tankovaniami je v porovnaní s intervalom výmeny náplne motorového či prevodového oleja ďaleko kratší. Problémom však zostáva udržanie kvality obrovského množstva paliva v sieti čerpacích staníc na relatívne konštantnej úrovni. A to aj napriek tomu, že kvalitatívna úroveň palív je stanovená príslušnymi normami týkajúcich sa ich výroby, skladovania, ako aj distribúcie. Narozdiel od náplne motorového či prevodového oleja, ktoré musia spoľahlivo plniť svoju funkciu desaťtisíce kilometrov alebo stovky či tisícky pracovných hodín prevádzky poľnohospodárskych, stavebných či iných mechanizmov, je potrebné za rovnaký čas „prehnať“ palivovou sústavou tisíce litrov paliva rôznej kvality (pozri tabulku spotreby). Problém znehodnotenia paliva najčastejšie spôsobeného kontamináciou cudzími látkami, nemožno však pripísať výrobcom, ktorí sú nútení dodržiavať kvantum noriem a právnych predpisov pod hrozbou spôsobenia škôd katastrofálnych následkov na úrovni národného hospodárstva, životného prostredia, majetku obchodných spoločností či dokonca životoch ľudí. Vedomé ignorovanie tejto hrozby zo strany výrobcov by bolo počínaným japonského kamikadze smerujúceho k obchodnej samovražde... Odchýlky kvality paliva jednotlivých výrobcov merané na výdajných termináloch ich rafinérií, spočívajú iba vo veľkosti rezervy s akou spĺňajú príslušné normy. Skutočnou výzvou je však dostať palivo v kvalite zaznamenanej na výdajných termináloch rafinérií až do nádrže zákazníka! V porovnaní s tým, to má olej podstatne ľahšie. Výrobca ho v originálnej kvalite prísada do nafty firmy DELPHInaplní do fliaš či sudov, z ktorých sa bez problémov dostane tam kam patrí v pôvodnej kvalite bez známok jeho znehodnotenia. Následne si olej odpracuje tisíce kilometrov vo viac či menej uzavretom a od okolia v izolovanom priestore motora či prevodovky až do najbližšej výmeny. Samozrejme, v prípade motorového oleja sú tu možné prieniky spalín, vody, paliva či mechanických nečistôt do jeho náplne, no ide o relatívne dobre predvídateľné množstvá, s ktorými výrobca oleja musí kalkulovať pre optimálne nastavenie intervalu jeho výmeny. S naftou je to komplikovanejšie, pretože na jej ceste do nádrže zákazníka prechádza distribučným reťazcom so všetkými jeho nedokonalosťami a s väčšou či menšou nepredvídateľnosťou rozsahu jej kontaminácie.

 

Celkové množstvo litrov spotrebovaného paliva v závislosti na priemernej spotrebe a počte odjazdených kilometrov

Interval výmeny motorového oleja

4 l

100 km

4,5 l/

100 km

5 l/

100 km

5,5 l/

100 km

6 l/

100 km

6,5 l/

100 km

7 l/

100 km

7,5 l/

100 km

8 l/

100 km

15 000 km

 600

 675  750  825  900  975  1 050 1 125 1 200
20 000 km  800  900  1 000  1 100  1 200  1 300  1 400 1 500 1 600
25 000 km  1 000  1 125  1 250  1 375  1 500  1 625  1 750 1 875 2 000
30 000 km  1 200  1 350  1 500  1 650  1 800  1 950  2 100 2 250 2 400
35 000 km  1 400  1 575  1 750  1 925  2 100  2 275  2 450 2 625 2 800
40 000 km  1 600  1 800  2 000  2 200  2 400  2 600  2 800 3 000 3 200
45 000 km  1 800  2 025  2 250  2 475  2 700  2 925  3 150 3 375 3 600
50 000 km  2 000  2 250  2 500  2 750  3 000  3 250  3 500 3 750 4 000
55 000 km  2 200  2 475  2 750  3 025  3 300  3 575  3 850 4 125 4 400
60 000 km  2 400  2 700  3 000  3 300  3 600  3 900  4 200 4 500 4 800

 

Z tabuľky spotreby paliva vyplýva, že pri priemernej spotrebe vozidla 5,5 l/100 km a odjazdení 30 000 km spojených s výmenou cca 4 litrov motorového oleja bolo celkovo spotrebovaných 1 650 litrov nafty „nejakej“ kvality (v skutočnosti jej bude ešte viac o spotrebu stojaceho vozidla s naštartovaným motorom). Pridávanie ďalších prísad užívateľom vozidla do 4 litroch motorového oleja so základnou životnosťou až 30 000 km v tomto prípade nemá ani z ďaleka také opodstatnenie, ako je tomu pri 1 650 litroch spálenej nafty pochádzajúcej z rôznych legálnych či nelegálnych zdrojov. Ešte dôraznejšie by bolo porovanie s extrémnou životnosťou náplní prevodoviek moderných automobilov, a s tým súvisiacou nezmyselnosťou pridávania akýchoľvek prísad do ich náplní.
 

V súvislosti s predlžovaním výmenných intervalov mazacích olejov používanie doplnkových aditív už dnes stráca význam. Príkladom sú moderné prevodovky dnešných vozidiel  s celoživotnou náplňou oleja, u ktorých sa vôbec nepočíta s výmenou náplne, a preto prevodovky ani nemajú nalievací otvor. Naopak individuálna aplikácia palivových prísad bude naberať na význame s rastúcou extrémnosťou dosahovaných parametrov palivových sústav vznetových motorov. Očakávať, že to výrobcovia palív spravia „automaticky“ je absurdné. Pri obrovských množstvách spotreby palív je viac než nereálne a neopodstatnené hromadne prejsť v celom objeme produkcie nafty (niekoľko stoviek miliónov ton spotrebovaných v Európe) na úroveň prémiových palív nadštandardnej kvality. Všetko je to o peniazoch a o tom, že vyššia kvalita ide takmer vždy ruka v ruke s vyššími nákladmi na výrobu, ako aj výslednou cenou produktu.

Životnosť prvkov palivovej sústavy úzko súvisí s kvalitou používanej nafty. Nie je verejným tajomstvom, že nafta na Slovensku nepatrí k najlepším. Svoje o tom vedia najmä tí, ktorí mali možnosť vyskúšať rakúske alebo nemecké palivo. Vinu na tom však nemajú výrobcovia paliva! Problémom je nezodpovednosť, ľahostajnosť  ako aj nepoctivosť niektorých pracovníkov prepravných spoločností, ako aj prevádzkovateľov, resp. obsluhy najmä súkromných čerpacích staníc (ďalej len „ČS“) zanedbávajúcich základné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zariadení na skladovanie, plnenie a prepravu motorových palív. Najnebezpečnejšie sú v tomto smere tzv. „dvorové“ ČS, t.j. pumpy, ktoré vznikli z interne prevádzkovaných peniazestaníc poľnohospodárskych alebo dopravných podnikov, logistických spoločností a pod. Skutočným vrcholom bezočivosti niektorých majiteľov ČS je však zámerné miešanie nafty s vodou, liehom, benzínom, petrolejom či ľahkým vykurovacím olejom.

     V uvedených súvislostiach je celoročné využívanie palivových aditív určite namieste. Správne zvolené aditívum dokáže účinne eliminovať negatívne dopady natankovania nekvalitnej nafty alebo aspoň zmenšiť rozsah poškodenia a ušetriť Vám stovky eur za opravu palivovej sústavy.

 

A na záver malé ekonomické zamyslenie pre skutočných matematických fanatikov...

 

Ako neprísť o hlavnú výhodu úsporného dieselového motora - o ušetrené peniaze za palivo...

 Sledovaný parameter
 Merná jednotka Typ spaľovacieho motora
benzin diesel
 Zdvihový objem  motora liter 1,6 1,9
 Výkon motora  kW 73 73
 Priemerná spotreba l/ 100km 7,5 5,5
 Celkový počet najazdených kilometrov km/ rok 15 000 15 000
 Celková spotreba paliva   l/ rok 1 125 825
 Približná cena za liter paliva  eur 1,00 1,00
 Celkové náklady na palivo eur/ rok 1 125 825
 Ušetrené náklady za palivo eur/ rok 0 300
 Palivové aditívum STANADYNE (obj.č. 31845)
 balenie 1,9l pre 950 l nafty teda na celý rok
eur/ rok _ 45
 Ušetrené náklady po kúpe aditíva eur/ rok _ 255
 Ušetrené hypotetické náklady za prípadnú opravu vstrekovačov alebo čerpadla (asi v 70%  prípadov) eur/ rok _ 400 až 1 100
 Minimálna teoretická výška ušetrených  nákladov spolu eur/ rok _ 655 až 1355
   

 

Resumé (alebo čo chcel "básnik" povedať horeuvedenou tabuľkou)

 

Stačí nevyhnutnosť jedinej opravy alebo kúpi čerpadla či vstrekovačov počas 2-3 rokov prevádzky automobilu s dieselovým motorom, aby ste o všetky ušetrené peniaze za palivo prišli! No nemusí to tak byť...

 

V každom prípade, keď ich milujete (peniaze, pochopiteľne), nie je čo riešiť...!

Návrat hore

Prihlásenie