Techron diesel plus

Aditívum

Techron diesel fuel system cleaner

 

Konštrukčná podstata systému Common rail a Aplikácia Techron Diesel dosahované extrémne parametre sústavy, robia dnešný palivový okruh naftového motora technickým skvostom. Cenou za precíznosť nového palivového systému sa však stala jeho zraniteľnosť. Nároky moderných systémov Common rail vznetových motorov sú enormné. Rozšírením tohto revolučného systému sa dramaticky zvýšili prevádzkové požiadavky na kvalitu používaného paliva, použitých náhradných dielov, ako aj na dodržiavanie servisných intervalov a údržbu sústavy.

Spoločnost Texaco (Texaco Fuel Technology), líder vo výrobe palivových aditív pre všetkých významných producentov palív, nachádza špeciálne uplatnenie najmä po oprave palivového systému pre podporu zábehu nových dielov sústavy a vyčistenie palivového systému. Svojím objemom balenia 350 ml je palivová prísada TECHRON DIESEL určená na jednorazovú aplikáciu do 50 až 70-litrových nádrží bežných osobných automobilov, dodávok, vozidiel SUV prípadne áut kategórie Off Road. Unikátna receptúra servisného koncentrátu TECHRON DIESEL zložená zo siedmich kľúčových komponentov zabezpečuje širokospektrálny účinok na palivový systém. Na základe skúseností saodporúča aplikovať toto aditívum po výmene oleja.