Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá reklamačného protokolu

      Ponúkame tlačivo, ktoré je potrebné doručiť spolu s tovarom na adresu našej prevádzky pri uplatňovaní prípadnej reklamácie opravených či nových dielov. Informácie z reklamačného listu nám umožňujú spoznať okolnosti, za akých došlo k poruche dielov .

 

 


Bez doručenia vyplneného protokolu sa reklamáciou nebudeme zaoberať!

 

Reklamačný protokol typ A (.pdf)

Interaktívne tlačivo určené servisom, servisným strediskám, dieľňam, predajcom náhradných dielov a konečným spotrebiteľom. Po vyplnení protokolu priamo v počítači môžete tlačivo poslať priamo mailom. Pre bezproblémovú, pohodlnú a rýchlu prácu s tlačivom je potrebné mať nainštalovaný bezplatný a voľne dostupný program Adobe Reader.

Tip: Na presúvanie sa medzi vypĺňanými poliami formulára môžete používať  klávesu TAB. Nápoveda k jednotlivým poliam formulára sa zobrazí pri postavení kurzora myši nad pole.

 

Reklamačný protokol typ B (.pdf) - interaktívne tlačivo pre vyplnenie priamo v počítači

Tip: Na presúvanie sa medzi vypĺňanými poliami formulára môžete používať klávesu TAB. Nápoveda k jednotlivým poliam formulára sa zobrazí pri postavení kurzora myši nad pole.

Reklamačný protokol typ C (.pdf) - určený pre produkty firmy STANADYNE

Tlačivá typu B a C sú určené pre autorizovaných dovozcov vozidiel, poľnohospodárskych strojov, stavebných mechanizmov a stacionárnych zariadení, ktorí si chcú uplatniť oprávnené garančné nároky (v rámci ešte platnej záruky) na produkt výrobcu, ktorého naša firma na slovenskom trhu zastupuje.

 

Dôležité upozornenie

K vyplneným reklamačným protokolom typu B a C je nevyhnutné vždy priložiť  aj fotokópiu dokladu, z ktorého sa dá určiť dátum predaja stroja, z ktorého reklamovaný diel pochádza, prípadne dátum uvedenia celého stroja, vozidla či stacionárneho motora do prevádzky. Môže ísť o fotokópiu faktúry predaja stroja, dodacieho listu, preberacieho protokolu či veľkého technického preukazu k stroju.

V prípadoch, v ktorých sa nepotvrdí opodstatnenosť reklamácie, budú zákazníkovi účtované štandardné poplatky za kontrolu či opravu predmetných reklamovaných dielov, prípadne ich opätovné nastavenie podľa platného cenníka.

 

Poznanie

Aj to najsilnejšie presvedčenie, že ste si nechali opraviť určite chybnú súčiastku, dosahuje len polovičnú úroveň sklamania, ktoré nasleduje, keď zistíte, že ste sa mýlili.

                                                                                                     Život